photography series > Sleeping Dragons

1959-1983, chemisch afval, baggerspecie, huisvuil, puin, hoogte 6 m, van boven en opzij door metaal- en kunststofconstructie afgesloten, opvang en afvoer hemelwater, afvoerinstallatie stortgas, openbaar park, natuurgebied.

Diemerzeedijk
Diemerzeedijk
2005