photography > ______________________________________________________________________________

(name, time, content and technical details of the landfill in Dutch)

Kuinderbos, 1950-1977,_ huisvuil, bouw- en sloopafval, op kleine schaal bedrijfsafval, hoogte maximaal 11 m, afgedekt met 1 m klei en zand, recreatiegebied.