photography > ______________________________________________________________________________

(name, time, content and technical details of the landfill in Dutch)

Wieringermeer, 1985-2020 (berekend) 2050 (verwacht), bouw en sloopafval, grof huisvuil, bedrijfsafval, saneringsgrond, hoogte maximaal 30 m, onderafdichting aanwezig, water afvoer door sloot, nazorg vanaf 2056: opvang en afvoer stortgas, combinatie-afdichting, nabestemming extensieve recreatie.