photography > ______________________________________________________________________________

(name, time, content and technical details of the landfill in Dutch)

VBM, 1989-berekend 2017, niet-gevaarlijk en gevaarlijk (bedrijfs)afval, nog geen definitieve afdichting, hoogte 37 m wordt 40 m, nog geen bestemmingsplan voor de toekomst.