photography > ______________________________________________________________________________

(name, time, content and technical details of the landfill in Dutch)

IJsseloord 2, 1996-1998, afgewerkt in 2003, afval uit tiggelgaten (gaten ontstaan door kleiwinning voor steenfabriek die later zijn volgestort) uit directe omgeving om inrichting van gebied mogelijk te maken, hoogte 28 m, combinatie-afdichting, wandelgebied binnen bedrijvenpark.