photography > ______________________________________________________________________________

(name, time, content and technical details of the landfill in Dutch)

Vink, 1960-2002 (20 hectare nog in gebruik), huisvuil, bedrijfsafval, bouw en sloopafval, hoogte 24 m, combinatie-afdichting*, nog geen plan voor de toekomst.

*
waterdichte afdichting (afgesloten van hemelwater) van lagen van verschillende materialen: zandbentoniet, trisoplast, folie, laag schone aarde van 0,8-1,0 m.