photography > ______________________________________________________________________________

(name, time, content and technical details of the landfill in Dutch)

VAM, 1929-2005, huisvuil, boorsludge, niet reinigbare-grond, asbesthoudend materiaal, puin, bouw- en sloopafval, hoogte ongeveer 45 m, waterdichte bovenafdekking van zandbentoniet en trisoplast, verdere afdekking over 20 jaar, onderdeel van wandelgebied ‘Het Oude Diep’, open voor publiek.